Parkurs - Kommunikasjon og følelser

Vi henvender oss til:
 
 • Dere som opplever at dere står litt fast i forholdet og som ønsker utvikling/bevisstgjøring.
 • Dere som ønsker å få mer innsikt i kjærlighetsbegrepet og som ønsker å jobbe med kommunikasjonen dere imellom.
Det jobbes kun i paret og det er taushetsbelagt i forhold til de andre som er med.

Kurset er laget i tematiske bolker. 4 kvelder 2 1/2 time. Temaer vi vil belyse er eks.:
 • Grunnverdier i forholdet
 • Kommunikasjon
 • Tale og lytteteknikk
 • Kjærlighetsspråket
 • Mønsterbryting og bevisstgjøring
 • Se muligheter for endring
 • Parforholdet som en tredje part
 • Vårt felles Vi
 • Fellesverdier.

(Minimum 5 par) 
 
 
Kursledere:
Lillian Tiller, Psykiatrisk sykepleier og psykodramaregissør, failitator i virtues project, Jobbet med parterapi i de siste 12 årene.
Mai Antonsen, sosionom, psykodramaregissør, master facilitator i virtues project. Jobbet med parterapi i de siste 15 årene.

Sted: Urdsveg 4 på Nardo. Maiasenter sitt lokale.
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen