Tavle - vi bygger relasjonertavle - vi bygger relasjoner

Prosessveiledning - teamutvikling

MaiA senter for relasjonskompetanse tilbyr kurs og bistand i endring og utviklingsprosesser for din bedrift, arbeidsplass eller organisasjon. Vi skreddersyr opplegg ut ifra bestillingen som vi til enhver tid mottar.
Det være seg teambygging (skape en større vi forståelse), endring - omstillingsprosesser eller konflikthåndtering.
Tidsperspektivet kan variere fra 1/2 dags seminar til lengre prosesser som går over tid.

Vi har kunnskap og kompetanse både pedagogisk og om gruppeledelse. Hva som skjer i grupper og hvordan få gruppen samlet mot nye mål.

Relasjonsbygging ved bruk av aksjonsmetoder. Metodene vi bruker for relasjonsbygging kaller vi aksjonsmetoder. Ved bruk av metodene setter vi aktuelle tema og relasjoner ut i handling. Prosesser blir satt i gang både mentalt men ikke minst ved bruk av våre sanser. Deltagerne opplever metodene både som trygghetsskapende og utfordrende. Dette innebærer at kreativiteten og spontaniteten i gruppa kan få utfolde seg. Dette kalles opplevelsesbasert læring. Denne læringsformen er effektiv da mange av arbeidstakernes sanser blir aktivert under læringsprosessen.

Samarbeidspartnere
MaiA samarbeider med Crevo - Lillian Tiller, psykiatrisk sykepleier og psykodramaregissør, og Børge Kristoffersen, høyskolelektor og psykodramaregissør. Samarbeid om gruppelederutdanning med Høyskolen Dronning Mauds Minne.
 
Aktuelle temaer
  • stressmestring
  • lederstøtte
  • rolleavklaring
  • min plass på arbeidsplassen
  • konflikthåndtering
  • på rett plass i livet
  • endringsledelse
  • den viktige og vanskelige samtalen
  • omstillingsprosesse
Priser: Se prisliste
 
 
 
Erfaring med
- Kommunale og statelige etater
- Store og mellomstore bedrifter
- Organisasjoner
- HMS avdelinger
- Bedriftshelsetjenester
- Andre nettverk
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen