"The Virtues Prosjekt™
er en global modell

for utvikling av familie ..."
- FN sekretariat -
Det Internasjonale familieåret

kurs og veiledning

"Å bli bevisst dydene"

Grunnkurset er et deltagende og kreativt kurs som gir innføring i The Virtues Project og de 5 fremgangsmåtene. Kurset gir virksomme redskap for yrkesmessig og personlig vekst, egner seg godt for lærere, foreldre, terapeuter, studenter, barnevernsarbeidere og ledere. Kurset passer for alle som ønsker å frigjøre sitt indre potensiale og bidra til en karakterdannende kultur.
 
Kursledere:
Mai Antonsen: er sosionom og Psykodramaregissør T.E.P. Indre Ro terapeut. Er master facilitator i Virtues Project. Mai: «Da jeg første gang kom i kontakt med dette prosjektet ble jeg så glad. Fokuset på det gode i alle mennesker gir løfte om mer fred og enhet i folk og blant folk.»
Ann-Magret Røsten Vedal: er utdannet sosionom og har grunnutdanning fra Trondheim psykodramainstitutt i psykodrama og gruppeledelse. Jobber til daglig som miljøterapeut for enslige mindreårige flyktninger. Har tatt grunnkurs og videregående kurs i Virtus gjennom Mai.
 
 
Weekendkurs 20. - 22. september 2019
Fredag fra 18-21. Lørdag 10-17 og søndag 10-16.
 

Kursavgift: kr 2 000,- inkl. materiale (kr 1 800 for studenter og de som ikke er i arbeid).
 
Sted: Urdsvei 4, Nardo. 
 
 
*************************************************************************************
 
Fordypningskurs er fasilitatoropplæring og blir igangsatt når det er mange nok som har gjennomgått grunnkurs og som ønsker å fordype seg og å bli fasilitator. 
Når du har gjennomført kurset så får du en diplom på at du er fasilitator i The Virtues Projeckt. Kurset er lagt opp til mye egenpraksis.
 

"Å hente frem barnets potensial"

Kurskonsept for barnehager, barnevernsarbeidere, skoler og foreldre
For alle som arbeider med barn. Ved enkle og effektive fremgangsmåter viser vi hvordan vi kan få frem potensialet i barnet og utvikle respekt, tålmodighet, selvtillit og lærelyst.

Veiledning

Vi tar imot ansatte og foreldre/foresatte i veiledning.

Fasilitatorer

Kurs og veiledningen gis av:
Mai Antonsen som er masterfasilitator for The Virtues Project, og
Lene Solli Fitzgerald
, fasilitator, spesialpedagog/INPP terapeut,
Senter for læring i Bevegelse - www.slib.no
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen