hva klientene sier

"Psykodramaterapi har for meg vært veien tilbake til et fullverdig liv. Etter at jeg møtte den berømmelige "veggen" og ble langtidssykemeldt. Å få hjelp til å rydde i egne følelser og egne tanker, og å lære meg å lytte til egen kropp, har vært avgjørende for å bli kjent med meg sjøl igjen. Metodikken som ble brukt passet meg utmerket, og nå spiller jeg hovedrollen i eget liv."
Camilla (41)

"Terapien fra Mai Antonsen har hjulpet meg gjennom krevende perioder i livet. Jeg har søkt hjelp i ulike livssituasjoner og fått god hjelp. Har fått hjelp til å jobbe meg gjennom tøffe livssituasjoner som samlivsbrudd, dødsfall og traumer i oppveksten. I tillegg har jeg brukt Mai Antonsen som coach til blant annet stressmestring på jobben, foreldrerollen og til å vokse som menneske. Terapien har vært konkret, effektiv og med varige resultater. Mai Antonsen er dyktig, målrettet, klok og hjertevarm."
Dame (45)

"Mai Antonsen har en unik evne til å oppfatte og se helheten i ens livshistorie og å sette det i sammenheng med dine relasjoner, mønstre og vansker i dag. På sin trygge og varme måte å være på gir hun mye av seg selv og på den måten får en selv økt forståelse for egne tanker og følelser. Videre tar hun i bruk ulike øvelser, teknikker som hjelp til å sortere ut hva som er "lærte mønstre" og hva en egentlig ønsker for seg selv og sitt liv."
Mona

"Etter mange år i "vanlig" terapi fant jeg endelig det rette, som gir resultater. I psykodrama-rommet er alt mulig, ingenting er dumt eller rart. I denne terapien finner jeg svarene selv i meg selv. Ingen stiller diagnoser eller forteller hva som er rett eller galt. Jeg skjønte etter hvert at skulle jeg nå inn til meg selv, måtte vi gå veien om det indre barnet. Endelig fikk kroppen være med, opp fra stolen hos psykologen. Dette var det rette for meg - det virker."
Birgit

”God på å finne årsak og fjerne "sperrer" som en i utgangspunktet ikke aner at man har. Det gir nye og bedre reaskjonsmønstre i f.eks. stressende situasjoner."
Petter

"Ved MaiA møtte jeg personer som ikke bare så MEG, men også det redde, lille barnet inni meg. Mennesker som tålte også de følelsene og sidene av meg som jeg strevde med å akseptere selv, som var tålmodige nok til å la meg få bruke den tida JEG trengte i min prosess, men som også gav meg utfordringer å vokse i. Der min tro på egen mestringsevne var tilnærmet fraværende, viste Mai meg at hun hadde tro på meg. Det å få delta i gruppe og monodrama-timer hos Mai har betydd mer for meg enn jeg klarer å beskrive med ord. Uten den hjelpen jeg har fått der vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag. Mai viste meg en vei ut av det angstfylte mørket og gikk den sammen med meg."
Dame (40)
 

Parterapi

"Mai Antonsen er god på å finn nye og bedre veier når man har gått seg fast i en "autorelasjonsrekkefølge" når det brygger opp til krangler og diskusjoner i parforholdet."
Petter
 
"Hun har en egen evne til å se deg og den andre for seg, og en utrolig stor evne til å trekke ut essensen i hva som er problemet /vansken/gamle mønstre og hvorfor de oppstår. På sin varme fine måte får hun oss selv til å reflektere, se oss selv, sette ord på problemet og hva vi tror skal til for å komme inn i nye spor. Hun har stor menneskekunnskap, en stor og vid teoretisk plattform som hun bruker på en god, trygg og konstruktiv måte."
Mona
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen