relasjonsterapi

Hvem sitter i denne stolen som du trenger å si noe til...Senteret tilbyr relasjonsterapi både i kurs og grupper,
i monodrama, samtaleterapi og i par terapi.
 

Psykodrama

En filosofi som bygger på troen på menneskets iboende kjærlighetsfulle og skapende evner . En teori hvor spontanitet og kreativitet står sentralt. Møtebegrepet gjør også det. "Møtet" handler om hvordan vi møter oss selv og våre relasjoner. Rolleteorien handler om hvordan roller utvikles og hvilke roller vi som mennesker går inn i. Psykodrama er også en metode. Sentralt står aksjon. Vi spiller ut i handling det vi arbeider med. Jobber vi med en komplisert relasjon kan vi bytte rolle med denne. Slik får vi muligheten til å se situasjonen fra den andres perspektiv. Rollebytte kan også brukes i forhold til egne indre prosess.
 
Hvem sitter i denne stolen
som du trenger å si noe til...

RELASJONER

Mennesker er igjennom hele livet avhengig av relasjoner. Fra livets start trenger vi andre for å kunne eksistere og utvikle oss. Ved livets slutt er det også det relasjonelle som er viktigst.
Hvordan ser mitt relasjonskart ut?
Har jeg mange gode relasjoner og noen dårlige, eller er det motsatt? Hvilken relasjon har jeg til meg selv..?
Er den overveiende god eller dårlig?
Hvordan er mitt relasjonsmønster i forholdet til mine nærmeste, familie, venner, kollegaer eller andre? Beriker mine relasjoner mitt liv? Beriker jeg andres? Her kan det være behov for endring eller videreutvikling.
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen