"The Virtues Prosjekt™
er en global modell

for utvikling av familie ..."
- FN sekretariat -
Det Internasjonale familieåret

de 5 fremgangsmåter

De 5 fremgangsmåter er et av prosjektets kjennetegn og unike bidrag. De bygger på dydene som er universelt verdsatt av alle mennesker.

Fremgangsmåte 1: Bruke dydenes språk
Språk har makt til å gjøre oss motløse eller til å inspirere. Å bruke dydene til å anerkjenne, lede, endre og takke vekker det beste i oss. Oppmuntring og verdsettelse gir stor motivasjon.

Fremgangsmåte 2: Gjenkjenne lærerike situasjoner
Å gjenkjenne de dydene som trengs i våre daglige utfordringer hjelper oss til å fortsette å lære hele livet og være åpne for det som utvikler oss som mennesker.

Fremgangsmåte 3: Sette klare grenser
Klare og tydelige grenser basert på dydene skaper en fredfull atmosfære, styrker samarbeid og gir trygghet i hjemmene, skolene, arbeidsplassene og i våre fellesskap.

Fremgangsmåte 4: Verdsette livskilden
Vi understøtter vår visjon og vårt livsinnhold ved å integrere dydene i våre aktiviteter, omgivelser, feiringer og i våre kunstuttrykk.

Fremgangsmåte 5: Tilby støttende nærvær
Å være helt tilstede og lytte med medfølelse og undring leder andre til å finne klarhet og frembringe sine egne løsninger. Det støtter helbredelse og vekst. Ved å stille åpne spørsmål gies andre muligheten til å nå frem til sakens kjerne.

Hentet fra: www.virtues.no
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen