"The Virtues Prosjekt™
er en global modell

for utvikling av familie ..."
- FN sekretariat -
Det Internasjonale familieåret

The Virtues Project

Vi starter opp 10. april kl. 18-21. De andre datoene er: 17. og 24. april –
8. og 15. mai.


VIRTUES PROJECT
Vår største rikdom er våre indre verdifulle egenskaper.

Virtues Project ble stiftet i 1991 av Linda Kavelin Popov, psykoterapeut, hennes mann Dan Popov, klinisk barnepsykolog og John Kavelin direktør i Walt Disney.
De var i utgangspunktet sterkt bekymret for den økende volden og aggressiviteten blant barn, unge og i familier.

Ved å gå igjennom alle verdens hellige og filosofiske tekster fant de noe oppsiktsvekkende. I bunnen av alle åndelige og humanistiske tradisjoner ligger dydene, beskrevet som essensen til den menneskelige ånd og innholdet i vårt menneskelig sinn. Alle mennesker har disse egenskapene i seg. Programmet de laget er et profesjonelt selvutviklingsprogram, som tilbys over hele verden for å skape en kultur av gode relasjoner og møter i hjem, skoler og i familier. Eksempel på dyder er sannferdighet, kjærlighet, glede, kreativitet, empati, bestemthet osv. På kurset tar vi utgangspunkt i 100 dyder.

Hensikten med prosjektet er å legge til rette og inspirere til å bruke dydene i hverdagslivet.
Prosjektet er blitt fremstilt av FN under Det internasjonale familieåret som:” En modell for et globalt program for familier av alle slags kulturer.”


Kursledere:
Mai Antonsen: er sosionom og Psykodramaregissør T.E.P. Indre Ro terapeut. Er master facilitator i Virtues Project. Mai: «Da jeg første gang kom i kontakt med dette prosjektet ble jeg så glad. Fokuset på det gode i alle mennesker gir løfte om mer fred og enhet i folk og blant folk.»
Ann-Magret Røsten Vedal: er utdannet sosionom og har grunnutdanning fra Trondheim psykodramainstitutt i psykodrama og gruppeledelse. Jobber til daglig som miljøterapeut for enslige mindreårige flyktninger. Har tatt grunnkurs og videregående kurs i Virtus gjennom Mai.

Kurset skal være i Urdsvei 4, Nardo.
Pris: kr. 2000,- for 5 kvelder. kr. 1800,- for studenter og de som ikke er i arbeid.

Be om mer informasjon eller se:
www.virtues .no
www.virtuesproject.com

Påmelding til Mai Antonsen tlf. 95 28 58 12 e.post: Post@maiasenter.no eller Ann-Magret Vedal tlf. 40 41 21 73 mail: amvedal@gmail.com
Visjonen til The Virtues Project™ er å tjene og støtte mennesker fra alle kulturer i deres moralske og åndelige utvikling. Slik at vi kan gjenkjenne hvem vi egentlig er og kan leve våre liv ut fra våre høyeste verdier.
Formålet til The Virtues Project™ er å tilby og tilrettelegge for effektive fremgangsmåter som inspirerer oss til å bruke dydene i hverdagslivet, og som støtter mennesker i alle aldre til å utvikle og frigjøre sitt indre potensiale.

Dette gjøres via foredrag, kurser, konsultasjoner, bøker, refleksjonskort, musikk og annet materiale.

Dette er en grasrotbevegelse som har vokst til et globalt nettverk i over 100 land og ble i 1995 anerkjent av FN under det internasjonale familieåret som ”forbilde for et globalt program for familier fra alle kulturer”.
 
The Virtues Project i Norge: www.virtues.no
The Virtues Project Internasjonalt: www.virtuesproject.com
Founders
Prosjektet ble startet i Canada i 1991 av
Linda Kavelin Popov
psykoterapeut, forfatter

Dan Popov
doktor i filosofi, psykolog
John Kavelin
kunstdesigner hos Walt Disney

De ønsket å skape en positiv forandring i en ubalansert verden.
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen