Hjertets tale
Vær stille min Tanke
så jeg
kan høre mitt Hjertets tale.


Vigdis Garbarek


SAMLIVSKURS

2 Kurskvelder - oppstart 8. november
 
KOMMUNIKASJON OG RELASJON

Samlivsskolen tilbyr parkurs som gir økt forståelse i hvordan dere kommuniserer, bli bevisst hvordan følelser kan gi ny innsikt i parforholdet og styrke relasjonen mellom dere. Kurset vil gi erfaring i å oppnå gode møter mellom dere og gi ny motivasjon til et styrket par-samarbeid i framtiden. Les mer

REPETISJONER - MØNSTERBRYTING

Helgekurs
 
Vi inviterer til en helg hvor fokus er på repetisjoner. Noen repetisjoner er gode og gir oss trygghet og struktur i hverdagen. Andre igjen er dårlige kan gi stress og føre oss inn i situasjoner og relasjoner som hverken er gunstige eller gode for oss. Les mer

PARKURS - KOMMUNIKASJON OG FØLELSER

Kveldsgruppe
 
Vi henvender oss til:
- Dere som opplever at dere står litt fast i forholdet og som ønsker utvikling/bevisstgjøring.
- Dere som ønsker å få mer innsikt i kjærlighetsbegrepet og som ønsker å jobbe med kommunikasjonen dere imellom. Les mer

Drømmegruppe

Kveldsgruppe
 
Våre drømmer kan være en kilde til innsikt og kunnskap om vårt liv, vår relasjon til oss selv og relasjonen vi har til de andre, hva vi står midt oppi og vår vei videre. Vi tolker ikke drømmene, men vi aktualiserer dem. Drømmer har vært med oss i alle tider i alle kulturer. De kommer når vi er mest avslappet, når vi sover. Å forstå drømmene og symbolene er ett spennende utviklingsarbeid. Freud kalte drømmene for ”Kongeveien til det ubevisste”. Både Jung og Freud så drømmene som speilinger av energibevegelser. Du trenger ingen forkunnskap om drømmearbeid eller psykodrama for å delta på gruppa. Les mer

Drømmegruppe - videregående

Kveldsgruppe
 
Dette kurset er for dere som har deltatt på drømmegruppe hos meg tidligere. Vi skal fordype oss i drømmene og hva de betyr i den prosessen vi nå befinner oss i.
Vi går inn i en 8 ukers reise med fokus på våre drømmer og forståelsen av hva de har for budskap til oss. Dere vil få med dere noen teknikker som dere selv kan bruke hjemme. Vi jobber med både nye og gamle drømmer. Ta med en bok som du kan skrive drømmene og refleksjonene dine i. Les mer

Familietreet og Sosiopsykodrama

Helgekurs 

Denne helgen skal vi fordype oss i vårt familietre. Vi skal undersøke hva er min ”psykologiske arv”. I vårt levde liv kan det være vanskelig å skille imellom hva som er egenopplevde sår og traumer og hva som er ”arvet”. Forskere fra Atlanta University har forsket på at det finnes en transgenerationel videreførelse av erindringer fra tidligere generasjoner til det nyfødte barnet, en såkalt genetisk hukommelse. Med traumer mener vi her situasjoner og opplevelse hvor vi går inn i en handlingslammelse, eller en fryssituasjon hvor vi ikke klarer å handle på vanlig måte. Les mer

Psykodramakurs

MØTE: Det indre barnet og den voksen deg
Tidspunkt: 

Denne helgen jobber vi med tema møte. Vi skal møte det indre barnet i oss selv. Alle har en historie og ett indre barn som lever enten i takt eller i utakt med oss som voksne. Det indre barnet bærer vår historie og oppvekst med gleder og sorger. Dette barnet trenger å bli møtt og anerkjent av oss som voksen. Det vi ofte opplever er at det voksne jeg blir kritisk, avvisende og fortsetter det dårlige sporet som møtene vi hadde med voksne autoriteter som barn. De ytre kritiske stemmene har blitt internalisert i vårt indre. Vi blir dårlige foreldre for vårt eget indre barn. Dette skal vi utforske og gjøre noe med denne helgen. Les mer
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen