Mai Antonsen

Mai AntonsenMai Antonsen er født i 1954 og har arbeidet med mennesker i de siste 40 årene. Utdannet sosionom og psykodramaregissør, Trainer - Educationer - Practioner.
Master i The Virtues Project, Mindfulness Instuktør  og har jobbet som selvstendig næringsdrivende i 1/2 stilling fra 1996 og i hel stilling fra 2001.
Grunder av Trondheim Psykodrama senter, deretter av Trondheim Psykodrama Instiutt A/S. Begge er utdanningsinstitusjoner hvor hun var/er faglig leder. Siste skudd på stammen er MaiA Senter for Relasjons-kompetanse.
Arbeidserfaring fra psykiatrien, rusomsorgen, incest, prostituerte, familieterapi og barnevern. Siden 1995 har hun veiledet ledere og team i statlige, private og kommunale etater. I tillegg har hun arbeidet med teamutvikling og undervisning.

TA KONTAKT

 
Mob. 952 85 812
 
 
 
 
kontorpult
Kontor
Adolf Øiensveg 1 b,
7036 Trondheim
 

Aktuelle linker

Senter for Læring i Bevegelse

CREVO - Lillian Tiller

 
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen