SAMLIVSKURS

KOMMUNIKASJON OG RELASJON

Samlivsskolen tilbyr parkurs som gir økt forståelse i hvordan dere kommuniserer, bli bevisst hvordan følelser kan gi ny innsikt i parforholdet og styrke relasjonen mellom dere. Kurset vil gi erfaring i å oppnå gode møter mellom dere og gi ny motivasjon til et styrket par-samarbeid i framtiden.

Kursinnhold:
 
Kurset er lagt i tematiske bolker.
 
  1. Grunnverdier i parforholdet. Vårt felles - Vi- Fellesverdier.
  2. Kjærlighetsspråket.
  3. Kommunikasjon som fremmer en god relasjon m/øvelser
  4. Mønsterbryting og bevisstgjøring, se muligheter for endringer i kommunikasjon og relasjon. 
Kurset er 4 onsdagskvelder med 2,5 timers varighet pr. kurskveld. Minimum 4 par. Det blir noe forelesning og vist øvelser i plenum, ingen deling fra paret i plenum.

Kurset avholdes følgende datoer og varer fra kl. 18:30 – 21:00

Kurskvelder: Onsdag 28 februar, 7 mars, 14 mars og 4 april.

Kurssted: Maiasenter Urds vei 4 på Nardo, Trondheim.

Kurspris: 2.600,- kr pr. par.

Kursledere: Mai Antonsen og Lillian Tiller, begge er psykoterapeuter.

Målgruppe: Alle par som ønsker bevisstgjøring/utvikling, som ønsker å få mer innsikt i kjærlighetsbegrepet og som ønsker å jobbe med kommunikasjon dere i mellom. Og dere som står fast i parforholdet og trenger å bryte et mønster og finne nye kommunikasjonsmåter og bevisstgjøre par-relasjonen.
 
Kurset er forebyggende, ivaretagende og utviklende for samlivet.

Interessert?

Ta kontakt med: Lillian Tiller tlf. 98803814 epost: eller Mai Antonsen tlf. 952 85 812 epost:
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen