Familietreet og Sosiopsykodrama

Helgekurs: 

Denne helgen skal vi fordype oss i vårt familietre. Vi skal undersøke hva er min ”psykologiske arv”. I vårt levde liv kan det være vanskelig å skille imellom hva som er egenopplevde sår og traumer og hva som er ”arvet”. Forskere fra Atlanta University har forsket på at det finnes en transgenerationel videreførelse av erindringer fra tidligere generasjoner til det nyfødte barnet, en såkalt genetisk hukommelse. Med traumer mener vi her situasjoner og opplevelse hvor vi går inn i en handlingslammelse, eller en fryssituasjon hvor vi ikke klarer å handle på vanlig måte.
Vår erfaring ved å jobbe på denne måten viser at ved å jobbe med generasjonsperspektivet frigjør vi sår og traumer som vi lever i her og nå. En konflikt med for eksempel en forelder kan forbli uforløst og uten endring i årevis, ved å jobbe bakover i familetreet kan det oppstå en heling av konflikten. Kurset er også for deg som ikke har ”traumer” men som er interessert i å forske på hva som ligger av ressurser og muligheter i familiearven. Hva ligger i familiefølelsen.
Vi vil fokusere på vår familiematrix i et 3-4 generasjonsperspektiv. Du trenger ikke slektsforskning for å være med.
 
Vi kaller det sosiopsykodrama da vi tar i bruk både oss selv som individ, som familiemedlem og som en del av en den kulturen som vi og våre forfedre er bærere av.
Du trenger ingen forkunnskap i sosiopsykodrama, bare en genuin interesse i å jobbe med deg selv og din egen historie. Vi vil ta i bruk ulike kreative metoder som tegning, skriving osv.
”Hvis du ikke kjenner deg selv, kan heller ingen andre kjenne deg” Strephon Kaplan Williams.

Kursledere:
Mai Antonsen, sosionom og psykodramaregissør T.E.P
Lillian Tiller, psykiatrisk sykepleier og psykodramareggisør C.P
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen